Personality List
search

  Radish Spirit Personality Type, MBTI

  What is the personality type of Radish Spirit? Which MBTI personality type best fits? Personality type for Radish Spirit from Sen To Chihiro No Kamikakushi and what is the personality traits.

  Radish Spirit
  ISTP

  ISTP (9w1)

  Radish Spirit personality type is ISTP, which is the most common type of the four.

  Random Profile

  Sen To Chihiro No Kamikakushi Profiles

  Yubaba
  Yubaba

  ESTJ

  Akio Ogino
  Akio Ogino

  ESTP

  Aogaeru
  Aogaeru

  ENTP

  Boh
  Boh

  ESFP

  Kamaji
  Kamaji

  ISTP

  Kashira
  Kashira

  ISTJ

  Lin
  Lin

  ESTJ

  See All Sen To Chihiro No Kamikakushi Profiles