Personality List

  Tokyo Ghoul Personalities

  What is the personality type of Tokyo Ghoul? Which MBTI personality type best fits? Personality type for Tokyo Ghoul from Tokyo Ghoul and what is the personality traits.

  Profiles

  Kaneki Ken

  INFP

  Touka Kirishima

  ISTP

  Abara Hanbee

  ISFJ

  Aki Sasada

  INFP

  Akihiro Kanou

  INTJ

  Arata Kirishima

  INFJ

  Arima Kishou

  INTJ

  Aura Shinsanpei

  ISFP

  Ayato Kirishima

  ISTP

  Ayumu Hogi

  INFP

  Big Madam

  ESTJ

  Black Reaper Kaneki

  INTJ

  Chie Hori

  INTP

  Ching-Li Hsiao

  ISTP

  Donato Porpora

  ENTP

  Enji Koma

  ESFP

  Eto Yoshimura

  INTP

  Furuta Nimura

  ENTP

  Ginshi Shirazu

  ESFP

  Hairu Ihei

  INTP

  Haise Sasaki

  ESFJ

  Hideyoshi "Hide" Nagachika

  ENTP

  Hinami Fueguchi

  INFP

  Hoito Roma

  ESFP

  Itori

  ESTP

  Itou Kuramoto

  ENTP

  Juuzou Suzuya

  ESTP

  Kamishiro Matasaka (Shachi)

  ISTP

  Kamishiro Rize

  ESTP

  Kanae von Rosewald

  ENFJ

  Kaneki (Manga)

  INFJ

  Kaneki Ichika

  ENFP

  Karao Saeki (Torso)

  ISFP

  Kaya Irimi

  ISFJ

  Kazuichi Banjou

  ESFJ

  Kazuo Yoshida

  ISFP

  Keijin Nakarai

  ESTJ

  Ken Kaneki's aunt

  ESTP

  Ken Kaneki's mother

  ISFJ

  Kimi Nishino

  INFJ

  Kiyoko Aura

  Koutarou Amon

  ISTJ

  Kuki Urie

  ISTJ

  Kurona Yasuhisa

  ISFP

  Kusaba Ippei

  ENFP

  Mado Akira

  INTJ

  Mado Kureo

  ENTP

  Marude Itsuki

  ESTJ

  Matsumae

  ISTJ

  Matsuri Washuu

  ISTJ

  Mayu (Nutcracker)

  ESFP

  Miyuki Mikage

  INTP

  Mizurou Tamaki

  ESFP

  Naki

  ESFP

  Nashiro Yasuhisa

  ISFP

  Nico

  ENFP

  Nishiki Nishio

  ESTJ

  Noro

  ISTP

  One-Eyed King Kaneki

  INFP

  Post-Dragon Kaneki

  INFP

  Renji Yomo

  INTP

  Ryou

  ISTP

  Ryouko Fueguchi

  ISFJ

  Sankou

  INTP

  Seidou Takizawa

  ESTJ

  Shiki Kijima

  ESTP

  Shikorae

  ENFP

  Shinohara Yukinori

  ENFJ

  Taishi Fura

  ESTJ

  Take Hirako

  ISTP

  Takeomi Kuroiwa

  ISTJ

  Tatara

  ISTJ

  Tooru Mutsuki

  ISFP

  Tsukiyama Shuu

  ESFP

  Tsuneyoshi Washuu

  ISTJ

  Ui Koori

  ISTJ

  Uruka Minami

  ENFP

  Uta

  ISFP

  Yakumo Oomori

  ESTP

  Yonebayashi Saiko

  INFP

  Yoriko Kosaka

  ISFJ

  Yoshimura

  INFJ

  Yui Mizuno (gerçek)